You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vụ cà phê cạnh mỏ đá chết bất thường: Yêu cầu mỏ đá đền bù, tạm …

 · (Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đã có thông tin về việc mỏ đá Công ty Quang Đức trong quá trình khai thác đã phát sinh bụi gây ảnh hưởng đến hoa màu của dân. Ngay sau đó, đoàn liên ngành do Sở TN-MT Gia Lai chủ trì đã tiến hành kiểm tra và xác định là đúng sự thật. Đồng thời, yêu cầu công ty dừng hoạt động ...

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

 · Nghị định 158/2016/NĐ-CP về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và quy định về hoạt động khoáng ...

Quyết định 488/QĐ-BXD phê duyệt tạm thời Quy trình …

2022-6-13 · VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TẠM THỜI QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN KẾT CẤU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá xây dựng ...

2020-4-15 · Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá xây dựng tại xã Tiến Hưng, thành phố ĐX (15/04/2020) Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Phê duyệt danh mục chuyên môn, kỹ thuật cơ sở khám ...

2021-7-21 · Thủ tục phê duyệt danh mục kỹ thuật. 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 của Thông tư này về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế hoặc Sở Y tế theo thẩm quyền. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an gửi 01 ...

Vì sao mỏ đá Núi Voi chưa đóng cửa?

2022-1-10 · Hết thời hạn, không thực hiện đóng cửa mỏ nhưng Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái Nguyên lại tiến hành san lấp mặt bằng, "hợp tác nghiền quặng sắt" nên đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thái Nguyên lập biên bản, yêu cầu tạm dừng và báo cáo các nội dung liên quan đến việc lập ...

Quy định đóng cửa mỏ khoáng sản: Chặt chẽ và khả thi

2017-11-17 · Trên cơ sở đó xác định tổng chi phí, thời gian, tiến độ thực hiện Đề án đóng cửa mỏ để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, nội dung của Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã bao hàm cả nội dung công tác CTPHMT cần thực hiện tại thời điểm đóng cửa.

Vì sao mỏ đá Núi Voi chưa đóng cửa?

2022-1-10 · Hết thời hạn, không thực hiện đóng cửa mỏ nhưng Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái Nguyên lại tiến hành san lấp mặt bằng, ''hợp tác nghiền quặng sắt'' nên đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thái Nguyên lập biên bản, yêu cầu tạm dừng và báo cáo các nội dung liên quan đến việc lập đề ...